Montessori

"Montessori nevelési rendszerének minden mozzanata a képességek fejlesztésére, a valóság megismerésére, az ember megbecsülésére, a kölcsönös segítségnyújtásra, a tudás és a szépség szeretetére irányul."

"Az így nevelt gyermek boldog, bátor, bízik önmagában, érzelmekben gazdag, segítőkész, gyermekkora derűs, hiszen érzi, hogy szeretik és tiszteletben tartják személyiségét, biztosítják szabadságát. Megkapja az önálló döntési jogot önmaga megvalósításához, miközben, ha szükségét érzi, feltétel nélkül támaszkodhat a pedagógus segítő irányítására."

Maria Montessori (1870-1952) Olaszország első orvosnője volt. 1989-tól gyógypedagógiai intézetet vezetett, majd további egyetemi tanulmányok folytatása után pedagógusi diplomát szerzett. 1907-ben megnyitotta az első Gyermekek Házát, 3 - 6 éves gyermekek számára (casa dei bambini), ennek nyomán kialakuló módszere hamarosan világszerte elterjedt. 

A szokásrendszerekre támaszkodva alakulnak ki az egészséges életmód alapjai, gazdagodnak érzelneik, kialakulnak a közösségek, a hagyományok. 

Az óvodai programunk a gyermekek alapvető tevékenységére, a játékra épül, fejlesztjük zenei és mozgás készségüket. 

Pedagógiai rendszerének kidolgozásakor a gyermek alapos megismeréséből, megfigyeléséből indul ki. 

Nevelési feladatok: 

  • szabadságra, önállóságra, önműelődésre nevelés azáltal, hogy a gyermek fejlettésgi szintjére és a felfedezés örömére épít
  • a gyermeki tevékenységhez nyújtott optimális segítségnyújtás
  • az akadályok elhárítása a gyermek fejlődése elől
  • a fejlődés feltételeinek biztosítása, amire képes a gyermek azt önállóan is elvégezhesse,